Keskitytään ajamiseen

Julkaistu:

Puhelimen voi laittaa ajon ajaksi äänettömälle ja antaa puhelujen mennä vastaajaan.

Suomalaisten asenteet kuljettajan ajon aikaista viestittelyä kohtaan ovat kohdallaan. Liikenneturvan kyselyn mukaan lähes neljä viidestä pitää viestittelyä ajon aikana vakavana tai erittäin vakavana liikennerikkomuksena. Ajamiseen myös keskitytään, sillä kaksi kolmesta autoilijasta ei käytä puhelinta ajon aikana.

Puhelin ei kuulu kuljettajan käteen ajon aikana

Asenteet viestittelyä kohtaan näyttävät olevan kohdallaan, sillä lähes neljä viidestä pitää viestittelyä ajon aikana vakavana tai erittäin vakavana liikennerikkomuksena*.

Myös käyttäytyminen näyttää tukevan asenteita. Kaksi kolmesta autoilijasta ilmoitti, ettei käyttänyt puhelinta viimeksi autoa ajaessaan. Kolmasosa puhelinta käyttäneistä autoilijoista käytti sitä lain sallimalla tavalla puhumiseen hands free -laitteen avulla (59 %) tai navigointiin.

- Vaikuttaa siltä, että autoilijat tiedostavat hyvin viestittelyyn ja katseen siirtymiseen liittyvät riskit liikenteessä ja myös käyttäytyvät turvallisella tavalla, pohtii Liikenneturvan suunnittelija Petri Jääskeläinen.

Tuetaan oikeaa käyttäytymismallia

Puhelimen käyttö ajon aikana siten, että se on kuljettajan kädessä, on kielletty laissa. Puhelinta voi käyttää puhumiseen hands free -laitteen avulla. Tarkkaamattomuus tarkoittaa huomion kiinnittymistä pois ajotehtävästä. Katseen poistuminen liikennetilanteesta moninkertaistaa onnettomuusriskin. Tätä on selvitetty eri tutkimuksissa ja siksi asiaan on kiinnitetty huomiota.

- Tarkkaamattomuudesta ja puhelimen käytöstä ajon aikana on puhuttu eri medioissa ja kampanjoissa vuosikausia. Jos kaveripiirissä tai perheessä muutkin toimivat oikein, tapa yleistyy. Myös kokemusperäiset läheltä piti -tilanteet vaikuttanevat riskien tiedostamiseen, Jääskeläinen summaa yhteen.

Lisätietoja:

suunnittelija Petri Jääskeläinen, Liikenneturva, 020 7282 322

*Liikenneturva ja Kantar TNS Oy selvittivät marras-joulukuussa 2021 suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä. N=1064.