Liikennealan lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia

Julkaistu:

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi.

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen useita lakeja koskevista muutoksista 30.4.2020. Muutoksilla helpotetaan kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä turvataan kuljetusten toimivuus poikkeusoloissa. Tavoitteena on suojata erityisesti ikäihmisiä ja riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä.

Esitys sisältää lähinnä määräaikoihin ja toimitettaviin asiakirjoihin liittyviä muutoksia.

- Koronavirusepidemialla on monenlaisia vaikutuksia kansalaisiin ja yritysten toimintaan. Aloite nyt esitettäviin lainsäädännön väliaikaisiin poikkeuksiin on tullut suoraan kansalaisilta sekä toimialan yrityksiltä, järjestöiltä ja viranomaisilta. Tämä lakiesitys tuo toivottua helpotusta kansalaisten arkeen ja turvaa yhteiskunnan kannalta välttämättömien kuljetusten jatkuvuuden, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Lääkärintodistukset voisi toimittaa jälkikäteen

Ajokorttilakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia, jotka liittyvät lääkärintodistuksen toimittamiseen. Yli 70-vuotiaiden ajokortit voitaisiin uusia niin, että uusimiseen vaadittu lääkärintodistus toimitettaisiin poliisille viimeistään 31.10.2020. Sama käytäntö koskisi myös yli 45-vuotiaiden raskaampien ajoneuvojen ajo-oikeuksien ja liikenneopettajalupien uusimista.

Joukkoliikenteen aikataulu- ja reittimuutoksiin joustavuutta

Henkilöliikenteen kuljetuspalveluita tarjoavien ilmoitusaika lyhennettäisiin 60 päivästä viiteen päivään. Ehdotuksella mahdollistettaisiin se, että joukkoliikenteen toimijat voisivat muuttaa esimerkiksi aikataulujaan nykyistä nopeammin, ja sitä kautta sopeuttaa liiketoimintaansa muuttuvissa olosuhteissa.

Ammattipätevyyksien voimassaoloon jatkoa

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyksien voimassaolo jatkuisi 31.10.2020 asti ilman vaaditun jatkokoulutuksen suorittamista.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Muutokset olisivat voimassa muutamien kuukausien määräajan, kuitenkin enintään 30.4.2021 saakka.