Liitot pyytävät apua valtiolta

Julkaistu:

Paikallisliikenneliitto on yhteistyössä Kuntaliiton ja Linja-autoliiton kanssa lähettänyt liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle sekä kuntaministeri Sirpa Paaterolle kirjeen, jossa pyydetään valtiolta tukea joukkoliikenneviranomaisille taloudellisten tappioiden kattamiseen.

Kaupunkijoukkoliikenteessä viranomaisten tulonmenetykset lipputulovähenemän vuoksi ovat jo pelkästään maalis-toukokuun aikana 2020 noin 77 miljoonaa.

Koronapandemian aikana joukkoliikenne on turvannut kansalaisten pääsyä välttämättömiin toimintoihin. Taloudellinen riski julkisina hankintoina toteutetuista palveluista on pääosin joukkoliikenneviranomaisilla.

Matkustusta keskisuurissa ja isoissa kaupungeissa on noin 20-25 % tavanomaiseen tilanteeseen verrattuna. Palveluja ei käytännössä pystytä koronan kaltaisessa poikkeusolossa sopeuttamaan siten, että joukkoliikenteen hankkijalle aiheutuva vahinko pystyttäisiin minimoimaan. Kaupunkiseudut vastaavat pääosasta joukkoliikennepalvelujen rahoitusta; joukkoliikennepalveluja ostetaan vuosittain noin 700 miljoonalla eurolla.

Joukkoliikenneviranomaiset ovat poikkeusoloissa pyrkineet löytämään ratkaisuja, joilla palveluja hoitavien yritysten tulonmenetyksiä palvelujen supistuksista minimoidaan. Esimerkiksi siten, että ajamattomasta jäävästä tarjonnasta monet joukkoliikenneviranomaiset maksavat vähintään kaluston päivähintoja. Näin toimien yritykset voivat hoitaa tavallista palvelutilannetta varten tekemiään investointeja.

Yhteisenä tavoitteena tulisi olla korona-ajan jälkeen paluu takaisin joukkoliikenteen hyvälle kasvu-uralle ja kestävän liikennejärjestelmän edelleen rakentamiseen. Kaupunkiseutujen elinkeinoelämä tarvitsee toimivaa joukkoliikennettä koronan aikana ja erityisesti sen jälkeen

Kaupunkiseutujen joukkoliikenne tarvitsee valtion apua selvitäkseen lipputulotappioista. Valtion tuki voitaisiin toteuttaa esimerkiksi lisäyksellä valtion joukkoliikenteen talousarvioon erillisenä valtionapupakettina lipputulomenetyksiä kattamaan.